təşəbbüsçü

təşəbbüsçü
is. Hər hansı işə başlamaq niyyətində olan, buna təşəbbüs göstərən adam; təşəbbüskar. <İldırımov:> Bir-iki kəlmə danışmaq üçün ilk təşəbbüsçüyə söz verilir, – dedi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • qabaq — 1. is. 1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu. Qabaq tağı şamama verməz. (Ata. sözü). 2. məc. dan. Dadsız, tamsız qovun, qarpız və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daməndərmiyan — f. «ətəyi beldə» 1) bax: damənkeş; 2) təşəbbüsçü, təşəbbüskar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • addım — is. 1. Yeriyərkən ayağın qaldırılıb irəli atılmasından ibarət hərəkət; qədəm. Ağır addım. İri addım. Addım səsi eşitmək. Addımını yavaşıtmaq. Addımını sürətləndirmək. 2. Bir addım arasındakı məsafə qədər uzunluq ölçüsü. Həyətin uzunu 20 addımdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bani — is. <ər.> 1. Bir şeyin əsasını, bünövrəsini qoyan, təsis edən, bina edən, tikən, quran, yaradan. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan opera sənətinin banisi olmuşdur. 2. Təşəbbüsçü, səbəbkar. Bu ədavətdə bani hansı idi və müqəssir hansı idi? C. M..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pioner — is. <fr. pionnier – ilk yolaçan, bani, əsasını qoyan> 1. Birincilər sırasında olaraq hələ tanınmayan yeni bir ölkəyə daxil olmuş və orada məskən salmış adam. 2. məc. kit. Elm, mədəniyyət sahəsində yeni bir şeyin əsasını qoymuş adam;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təşkilatçı — is. Bir şeyi təşkil edən, təşəbbüsçü olan adam. Ekspedisiyanın təşkilatçısı. – Jurnalın təşəbbüskarı, təşkilatçı və redaktoru C. Məmmədquluzadə «Molla Nəsrəddin» imzası ilə müntəzəm surətdə felyetonlar, baş məqalələr dərc edirdi. M. İ.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təşəbbüskar — <ər. təşəbbüs və fars. . . . kar> bax təşəbbüsçü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yol — is. 1. Gediş gəliş və nəqliyyat işləməsi üçün zolaq şəklində ayrılmış yer. Kəndarası yol. Bu yol haraya gedir? Avtomobil yolu. Şose yolu. – <Yusif şah> əmr elədi ki, hər yerdə yollar təmir olunsun və lazım məqamlarda və mənzillərdə körpülər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”